Preskočiť na hlavný obsah

Základné informácie

Každý obyvateľ je dôležitý,
spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Sčítanie obyvateľov 2021

Video, ktoré vyzýva obyvateľov aby sa sčítali.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Informačné letáky

Informačné letáky v slovenskom jazyku a v 11 jazykoch národnostných menšín, ktoré sa venujú rozdielnosti medzi občianstvom a národnosťou, materinskému jazyku a upozorňujú na hoaxy.

/ Leták národnosť_materinský jazyk_slovenský j. (pdf 308 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_maďarský j. (pdf 292 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_rómsky j. (pdf 317 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_rusínsky j. (pdf 315 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_ukrajinský j. (pdf 316 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_nemecký j. (pdf 293 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_český j. (pdf 292 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_poľský j. (pdf 293 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_srbský j. (pdf 314 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_ruský j. (pdf 317 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_chorvátsky j. (pdf 291 kB)

/ Leták národnosť_materinský jazyk_bulharský j. (pdf 308 kB)