Obec Rudník rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

NATUR-PACK

Dokumenty

Dokumenty

1 2 3

Platné Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce Rudník

1/2016 trhový poriadok
1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp
Doplnok 1/2015 doplnok k VZN 1/2015
2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1/2014 o nakladaní s odpadom
3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie orig. kompet. na úseku školst.
1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3/2012 o uzemnom plane obce
2/2012 o miestnych daniach
2/2011 o miestných daniach
1/2011 príspevky v ZŠ s MŠ
2/2010 zmeny a doplnky územnej č. 1 Územného plánu obce Rudník
1/2010 o verejnom vodovode
4/2009 dotácie pre MŠ, ŠK, ŠJ 
1/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí,športových podujatí... 
4/2008 o nakladaní s odpadom 
3/2008 o udržiavaní čistoty 
1/2008 o poskytovaní transferov 
6/2007 dodatok č. 1 
6/2007 o úhradách za služby 
4/2007 dodatok č. 1
4/2007 trhový poriadok 
3/2007 pravidlá vydávania VZN a interných smerníc
1/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Rudník 
4/2006 o vymedzení plôch na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií... 
3/2006 o chove, vodení a držaní psov na území obce

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár